Poslovni rockstarji

Aleš Spetic

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja