Poslovni rockstarji

Andraz Logar

3FS

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja