Poslovni rockstarji

Andraz Stalec

Red Orbit

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja