Poslovni rockstarji

Boštjan Špetič

Zemanta

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja