Poslovni rockstarji

Davor Jakulin

Atech

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja