Poslovni rockstarji

Davorin Gabrovec

Databox

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja