Poslovni rockstarji

Jugoslav Petkovic

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja