Poslovni rockstarji

Jure Mikuž

RSG Capital

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja