Poslovni rockstarji

Matej Golob

30Lean

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja