Poslovni rockstarji

Robert Rolih

Panta Rei

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja