Poslovni rockstarji

Darko Butina

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja