Poslovni rockstarji

Aleksandar Vojnovic

Oust.me

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja