Poslovni rockstarji

Tilen Travnik

D.Labs

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja